Wielki Odpust Przeczycki 13-20 VIII 2023

WNIEBOWZIĘTA MATKO KOŚCIOŁA – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

O D P U S T

W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ w PRZECZYCY 2023

W DNIACH OD 13 DO 20 SIERPNIA

Niedziela 13. VIII.    Dzień Czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej

7.00    Msza św. z kazaniem ogólnym

9.00    Msza św.  z kazaniem ogólnym

11.00  Msza św.  z kazaniem ogólnym

16.00  Msza św. z kazaniem ogólnym

Poniedziałek 14. VIII.    Dzień Rycerstwa Niepokalanej, Róż Różańcowych i Misji św.

7.00   Msza św. dla Róż Różańcowych i w intencji Misji św.

10.00  Msza św. dla Róż Różańcowych i w intencji Misji św.

18.00  Msza św. dla Rycerstwa Niepokalanej, Adoracja, Droga Krzyżowa

21.00  Apel Jasnogórski

Wtorek 15. VIII.   Centralna Uroczystość Odpustowa

7.00    Msza św. z kazaniem ogólnym

9.00    Msza św.  z kazaniem ogólnym

11.00  SUMA ODPUSTOWA – poświęcenie ziół i wieńców żniwnych

16.00  Msza św. z kazaniem ogólnym

Środa 16. VIII. Dzień modlitw za Ojczyznę

7.00 Msza św. w intencji osób żyjących na emigracji oraz uchodźców wojennych z Ukrainy

10.00  Msza św.  dla Nauczycieli i Wychowawców

18.00  Msza św. dla Straży Pożarnych i Służb Mundurowych

Czwartek 17. VIII.  Dzień modlitw za powołanych i o powołania

7.00  Msza św.  z kazaniem ogólnym

10.00  Msza św. dla Liturgicznej Służby Ołtarza i Dziewczęcej Służby Maryjnej

17.30 Modlitwa uwielbienia

18.00  Msza św. dla młodzieży. Modlitwa wraz ze Wspólnotą modlitwy o powołania i za powołanych do służby Bożej

19.00 – 19.30 Modlitwa uwielbienia

Piątek 18. VIII. Dzień dziękczynienia za zebrane plony

7.00  Msza św. dla rolników, pszczelarzy i ludzi pracy

10.00  Msza św. dla rolników, pszczelarzy i ludzi pracy

18.00  Msza św. za zmarłych. Procesja Różańcowa na cmentarz

Sobota 19. VIII.   Dzień Chorych

7.00  Msza św. dla chorych i starszych, Sakrament Namaszczenia

10.00 Msza św. dla chorych i starszych, Sakrament Namaszczenia

16.00  Msza św. dla chorych i starszych, Sakrament Namaszczenia

18.00  Msza św. dla chorych i starszych, Sakrament Namaszczenia

Niedziela 20. VIII. Dzień Rodziny

7.00   Msza św. z błogosławieństwem dzieci i rodziców

9.00   Msza św. z błogosławieństwem dzieci i rodziców

11.00  Suma z błogosławieństwem dzieci i rodziców

14.00  Msza św. dla motocyklistów z błogosławieństwem kierowców i pojazdów

16.00  Msza św. z błogosławieństwem dzieci i rodziców

Codziennie: 6.30 Godzinki, 9.30 Modlitwa Różańcowa, 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Maryjo, Któraś w Przeczycy tron łaski obrała, obdarzaj nas swą opieką.