Odpust w Kamienicy Dolnej

W przyszłą niedzielę, 19. listopada, uroczystość odpustowa w Kamienicy Dolnej dla uczczenia Patronki Kaplicy bł. Karoliny w kolejną rocznicę Jej męczeńskiej śmierci. Msze św. w Kamienicy będą o godz. 9.00, suma odpustowa o godz. 11.00 i o godz. 15.00.